| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

verlangen

Page history last edited by PBworks 12 years, 7 months ago

Ook Lust

 

Epicurus:  

Epicurus is de vader van het hedonisme (hedone betekent genot of lust). Levenskunst is voor hem eerst en vooral de kunst van het genieten. Het hoogste goed is gelukkig zijn, dat voor Epicurus eerder bestaat uit de afwezigheid van angst, onlust en pijn dan uit zoveel mogelijk genot.

 

 

'Voorts dient men te bedenken dat verlangens in sommige gevallen natuurlijk zijn, in andere ongefundeerd; en dat van de natuurlijke verlangens sommige bovendien nog noodzakelijk zijn, andere alleen natuurlijk. Van de noodzakelijke verlangens zijn sommige noodzakelijk voor het geluk, andere voor een onverstoorde staat van het lichaam, weer andere zijn simpelweg noodzakelijk om in leven te blijven.' 

(...)

'Wanneer wij dus zeggen dat lust het levensdoel is, hebben wij het niet over de lustgevoelens van losbandigen of over de lustgevoelens die gelegen zijn in het actieve genieten - zoals wordt gemeend door sommige onwetenden die met ons van mening verschillen of onze leer op een negatieve wijze interpreteren - maar wij bedoelen een toestand waarbij het lichaam geen pijn heeft, en de ziel niet verontrust wordt.'

   (Brief aan Menoikeus

 

 

 

 

 

 

Levenskunst

 

inhoudsopgave van Over levenskunst

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.