| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

keuze

Page history last edited by PBworks 12 years, 7 months ago

 

 

Epicurus: 'Een standvastige beschouwing van dit alles verschaft ons de middelen om iedere keuze en ieder vermijden te relateren aan gezondheid van het lichaam en een onverstoorde staat van de ziel, aangezien dat het doel van het volkomen gelukkig leven is.' (Brief aan Menoikeus)

 

 

Martha Nussbaum wil op basis van Aristoteles' idee van de zogenoemde ervaringsdomeinen een objectieve ethiek ontwerpen. Aristotels onderscheidde de ervaringsdomeinen waarin de mens bepaalde keuzes moet maken. (De universele aspecten van het menszijn)

 

 

Schmid: 'Levenskunst, hoe die ook inhoudelijk eruit mag zien, berust geheel en al op de keuze die het subject van de levenskunst zelf maakt. Het gaat erom te achterhalen wat dat eigenlijk is, een keuze.'  (Enkele fundamentele vragen over de levenskunst en het finale argument)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inhoudsopgave van Over levenskunst

 

Levenskunst

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.