| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

filosofie

Page history last edited by PBworks 12 years, 7 months ago

 

 

Epicurus:

'Laat niemand wanneer hij jong is het beoefenen van filosofie uitstellen, en laat ook niemand wanneer hij oud is het filosoferen moe zijn. Niemand kan immers beweren dat zijn tijd nog komt, of dat zijn tijd al geweest is als het gaat om geestelijke gezondheid. Hij die beweert dat de tijd voor filosoferen nog niet is aangebroken, of dat die tijd al achter hem ligt, is als iemand die zegt dat het nog geen tijd is voor geluk of dat die tijd al voorbij is. Daarom dient zowel de jongere als de oudere zich met filosofie bezig te houden - de laatste opdat hij ondanks het klimmen der jaren als een jonge man het goede leven geniet doordat hij met dankbaarheid terugdenkt aan wat geweest is, de eerste opdat hij tegelijkertijd jong en oud is doordat hij vrij is van vrees voor wat komen gaat. Men moet zich, kortom, wijden aan wat geluk brengt, want waar geluk is, hebben wij alles, en waar het geluk ontbreekt, doen wij alles om het te verkrijgen.'  (Brief aan Menoikeus

 

 

 

 

 

 

Levenskunst

 

 

inhoudsopgave van Over levenskunst

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.